Заповеди на Директора на областна дирекция "Земеделие" София област за одобрени споразумения за територията на община Пирдоп за стопанската 2021-2022 година.

Землище на Пирдоп, община Пирдоп:

Заповед

Карта 1

Карта 2


Землище на Душанци, община Пирдоп:

Заповед

Карта