На 28.10.2021 г. от 17.30 ч. ще се проведе редовно неприсъствено заседание на Общински съвет - Пирдоп.

Дневен ред

Материали за заседание