Заповед №523/29.10.2021 г. относно услуги, свързани със съхраняване, събиране и транспортиране на битовите отпадъци