MZ logoЗаповед № РД-01-890/03.11.2021 г. на министъра на здравеопазването, относно въвеждането на временни противоепидемични мерки на територията на Република България, считано от 4.11.2021 г. до 30.11.2021 г.