На 25.11.2021 г. от 17.30 ч. в Ритуалната зала на Община Пирдоп ще се проведе редовно заседание на Общински съвет - Пирдоп, при следния дневен ред.

Материали за заседание на ОбС-Пирдоп