УВЕДОМЛЕНИЕ ЗА ИНВЕСТИЦИОННО ПРЕДЛОЖЕНИЕ

Относно: „Аварийно-възстановителни работи по почистване, укрепване и възстановяване на речни корита, на р. Манджарин, р. Славци, р. Селска и р. Бузола, в гр. Пирдоп, община Пирдоп” (свали файл)