Информация за преценяване на необходимостта от ОВОС за инвестиционно предложение: Реконструкция и модификация на ПСПОВ за намаляване количествата на депонираните утайки (свали файл)