Logo_Elektrohold.jpg
 
Публикувано в 11.35 ч.
 
 
От Електроразпределителни мрежи Запад уведомяват, че за възстановяването на електрозахранването в някои населени места на територията на областта ще са необходими повече от 8 (осем) часа.
 
Засегнат район: ПИРДОП
ГЕОРГИ БЕНКОВСКИ 55,47,53,41,26,24Б,51,49,39,37, 67,40,28,30,59,73А,57,34,73,61,65,52,69,42,50,44,36,38,79,48,46,32,63
ДИМИТЪР САВОВ 30,51, 39,16,14,33,37,18,31 А,35,31 Б, 41
ДИМЧО ДЕБЕЛЯНОВ 2,9,1,4,10,8,6,7,5,3
ДОКТОР МАРКОВ 10,12,3,4,15,17,9,11,13,5,2,16,14,1,6,7, 32,30,27
ЕМИЛИЯН СТАНЕВ 2,5,3 А,3 Б,10,2А,8,6,4
ЗАХАРИ СТОЯНОВ 1,3,5,2
ИВАН ВАЗОВ 18,10,1,4,14,20,6,8,16,3,7,24,28,9,12,22
КОСИЦА 8,10,5
КОСТА ГАНЧЕВ 10
НЕВЕНА ГЕНЧЕВА 1,2,3
НИКОЛА ВАПЦАРОВ 18,29,20,16
ОПЪЛЧЕНСКА 6,2,4
ПАНАГЮРСКО ШОСЕ 17,21,16,14,12,19, 49
ПАНАЙОТ ВОЛОВ 39,25,28,37,30,27,22,29,33,20,24,26,31,35,32,23
СВ.СВ.КИРИЛ И МЕТОДИЙ 65,54,51,71,55,57,47,59,61,60,49,69,58,73,63,77,64,81,53,56,75,79, 76,68,74,70,72,93,66,81,91,85
СПАС СОКОЛОВ 8,11,9,10,7,5,6
СТЕФАН СТАМБОЛОВ 86,64,85,87 A,73,75,87Б,69,68,67,77,71,66,70,29,62,65,79,87,86,97,95,91,74,88,81,105,78,107,84,103,76,93,82,101,80,72,109
ХРИСТО БОТЕВ 26,64,39,35,32,22,62,53,52,43,44,40,31,66,60,49,48,34,30,21,45,41,42,38,29,51,36,27,25,56,50,33,23,55,58,54,47,46
ХРИСТО СМИРНЕНСКИ 20,26,34,32,30,7,38,22,28
ЦАР ОСВОБОДИТЕЛ 72А,81 12,79,75,14,67,12,77,11,11 11,13,83
ГЕОРГИ БЕНКОВСКИ 55,47,53,41,26,24Б,51,49,39,37, 67,40,28,30,59,73А,57,34,73,61,65,52,69,42,50,44,36,38,79,48,46,32,63
ДИМИТЪР САВОВ 30,51, 39,16,14,33,37,18,31 А,35,31 Б, 41
ДИМЧО ДЕБЕЛЯНОВ 2,9,1,4,10,8,6,7,5,3
ДОКТОР МАРКОВ 10,12,3,4,15,17,9,11,13,5,2,16,14,1,6,7, 32,30,27
ЕМИЛИЯН СТАНЕВ 2,5,3 А,3 Б,10,2А,8,6,4
ЗАХАРИ СТОЯНОВ 1,3,5,2
ИВАН ВАЗОВ 18,10,1,4,14,20,6,8,16,3,7,24,28,9,12,22
ИЦА 8,10,5
КОСТА ГАНЧЕВ 10 НЕВЕНА ГЕНЧЕВА 1,?????ПИРДОП
ГЕОРГИ БЕНКОВСКИ 55,47,53,41,26,24Б,51,49,39,37, 67,40,28,30,59,73А,57,34,73,61,65,52,69,42,50,44,36,38,79,48,46,32,63
ДИМИТЪР САВОВ 30,51, 39,16,14,33,37,18,31 А,35,31 Б, 41
ДИМЧО ДЕБЕЛЯНОВ 2,9,1,4,10,8,6,7,5,3
ДОКТОР МАРКОВ 10,12,3,4,15,17,9,11,13,5,2,16,14,1,6,7, 32,30,27
ЕМИЛИЯН СТАНЕВ 2,5,3 А,3 Б,10,2А,8,6,4
ЗАХАРИ СТОЯНОВ 1,3,5,2
ИВАН ВАЗОВ 18,10,1,4,14,20,6,8,16,3,7,24,28,9,12,22 ГЕОРГИ БЕНКОВСКИ 55,47,53,41,26,24Б,51,49,39,37, 67,40,28,30,59,73А,57,34,73,61,65,52,69,42,50,44,36,38,79,48,46,32,63
ДИМИТЪР САВОВ 30,51, 39,16,14,33,37,18,31 А,35,31 Б, 41
ДИМЧО ДЕБЕЛЯНОВ 2,9,1,4,10,8,6,7,5,3
ДОКТОР МАРКОВ 10,12,3,4,15,17,9,11,13,5,2,16,14,1,6,7, 32,30,27
ЕМИЛИЯН СТАНЕВ 2,5,3 А,3 Б,10,2А,8,6,4
ЗАХАРИ СТОЯНОВ 1,3,5,2
ИВАН ВАЗОВ 18,10,1,4,14,20,6,8,16,3,7,24,28,9,12,22
КОСИЦА 8,10,5
КОСТА ГАНЧЕВ 10
НЕВЕНА ГЕНЧЕВА 1,2,3
НИКОЛА ВАПЦАРО29,20,16
ОПЪЛЧЕНСКА 6,2,4 ПАНАГЮРСКО ШОСЕ 17,21,16,14,12,19, 49
ПАНАЙОТ ВОЛОВ 39,25,??? ПАНАЙОТ ВОЛОВ 39,25,28,37,30,27,22,29,33,20,24,26,31,35,32,23
СВ.СВ.КИРИЛ И МЕТОДИЙ 65,54,51,71,55,57,47,59,61,60,49,69,58,73,63,77,64,81,53,56,75,79, 76,68,74,70,72,93,66,81,91,85
СПАС СОКОЛОВ 8,11,9,10,7,5,6
СТЕФАН СТАМБОЛОВ 86,64,85,87 A,73,75,87 Б,69,68,67,77,71,66,70,29,62,65,79,87, 86,97,95,91,74,88,81,105,78,107,84,103,76,93,82,101,80,72,109
ХРИСТО БОТЕВ 26,64,39,35,32,22,62,53,52,43,44,40,31,66,60,49,48,34,30,21,45,41,42,38,29,51,36,27,25,56,50,33,23,55,58,54,47,46
ХРИ, 76,68,74,70,72,93,66,81,91,85

Информация в реално време може да бъде получавана на www.ermzapad.bg в секция „Прекъсвания“.