Във връзка с официалното стартиране набирането на предложения за изпълнение на инвестиции по процедура чрез подбор BG-RRP-4.023 “Подкрепа за устойчиво енергийно обновяване на жилищния сграден фонд – Етап I“ и публикуваните насоки за кандидатстване по процедурата, Община Пирдоп Ви кани на 11.01.2023 г. в 17:30 ч. в Ритуалната зала на Читалище „Напредък 1869 г.“ - гр. Пирдоп на информационна среща с организация, извършваща енергийни обследвания и  технически паспорти на сгради.

На срещата ще бъдат обяснени подробности и указания относно подготвителните дейности преди подаване на предложение за изпълнение на инвестицията, а именно изготвяне на обследвания за енергийна ефективност и сертификат за енергийни характеристики на сградите в експлоатация и обследване за установяване на техническите характеристики на сградите (технически обследвания) и технически паспорт, както и ценови диапазони