НАЦИОНАЛНА ГВАРДЕЙСКА ЧАСТ
в.ф. 54 800, София 1113, бул. „Асен Йорданов” No 2, тел: 02/9714924, факс: 02/9228948
Official website: guards-bg.com, Е -mail: ngch@ guards-bg.com

ОБЯВА
за провеждане на конкурс на 27.06.2023 г. и 28.06.2023 г.
във в.ф. 54 800 - Национална гвардейска част, гр. София за заемане
на вакантни длъжности за войници от лица, завършили граждански
средни или висши училища в страната и в чужбина

ЗАПОВЕД № ОХ - 194/07.03.2023 г. на Министъра на отбраната
Съдържание: Обявяване на длъжности за приемане на срочна служба в доброволния резерв на български граждани
и оправомощаване на началника на НВУ „Васил Левски“ и командира на военно формирование 22 160 - Плевен.