СЪОБЩЕНИЕ ЗА ОТКРИТА ПРОЦЕДУРА
за издаване на разрешително за ползване на повърхностен воден обект – река Пирдопска
(свали файл)