GTP ZGT

На 03.05.2023 г., от 09.30 до 12.00 ч., пред сградата на Община Пирдоп ще се проведат годишни технически прегледи на земеделска и горска техника от представители на Областна дирекция „Земеделие" - София област. Собствениците следва да се явят с техниката си (вкл. собственици на нерегистрирани и новозакупени машини).

На неявилите се собственици ще бъдат издадени заповеди за спиране от движение на техниката, а при установяване ползването на техниката, актове за административни нарушения съгласно изискванията на Закона за регистрация и контрол на земеделската и горската техника.