УВАЖАЕМИ СЪГРАЖДАНИ,
Уведомяваме ви, че Регионалното депо за твърди битови отпадъци няма да работи през почивния ден на 08.05.2023 г.
Сметосъбирането и сметоизвозването в 1-ви район на гр. Пирдоп ще бъде извършено във вторник - 09.05.2023 г.