Решение №СО-88-ЕО/22023 г. за преценяване на необходимостта от извършване на екологична оценка на Програма за управление на отпадъците на Община Пирдоп (2022-2028 г.)