УВАЖАЕМИ ЖИТЕЛИ НА ОБЩИНА ПИРДОП,

На основание чл.140, ал.4 от Закона за публичните финанси,
Председателят на Общински съвет – Пирдоп
кани жителите на общината, общинските съветници, представители на бизнеса, НПО и цялата общественост

на
ПУБЛИЧНО ОБСЪЖДАНЕ
НА ОТЧЕТ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА БЮДЖЕТА НА ОБЩИНА ПИРДОП ЗА 2022 Г.

Публичното обсъждане се организира:
         На 17.07.2023 година (понеделник) от 9:00 часа в Пенсионерски клуб „Тодор Ценов“ - с. Душанци.
         На 17.07.2023 година (понеделник) от 17:00 часа в  Лекторията на читалище Напредък 1869 - гр. Пирдоп.

Материалите за обсъждане са  публикувани на официалната интернет страница на Община Пирдоп:
https://www.pirdop.bg/bg/byudzhet/1657-2022-4.html

Васил Кафеджиев
Председател на Общински съвет - Пирдоп