ОБЯВА

ОТ 01.02.2023 Г. ДО 13.04.2023 Г. ЩЕ СЕ ПРИЕМАТ ЗАЯВЛЕНИЯТА ЗА ДОБИВ НА ДЪРВА ЗА ОГРЕВ (червен дъб и акация).
Местност: Параклиса

ЗАЯВЛЕНИЯ ПОДАВАТ ЖИТЕЛИ НА ОБЩИНА ПИРДОП, ЗАПЛАТИЛИ ЗАДЪЛЖЕНИЯТА КЪМ ОБЩИНАТА НА АДРЕСА.
ДОБИВЪТ И ТРАНСПОРТЪТ НА ДЪРВАТА СЕ ИЗВЪРШВАТ СЪГЛАСНО ИЗИСКВАНИЯТА НА ЗГ. 

ЗАЯВЛЕНИЯТА СЕ ПОДАВАТ В ДЕЛОВОДСТВОТО НА ОБЩИНА ПИРДОП ЕТАЖ ПЪРВИ, ГИШЕ №1