ОБЯВА

ОБЩИНА ПИРДОП ЩЕ ПРИЕМА ЗАЯВЛЕНИЯ ЗА ЗАКУПУВАНЕ НА

ДЪБОВИ ДЪРВА ЗА ОГРЕВОТ 27.03.2023 г.
ЦЕНА ЗА 1 ПР.КУБ.М. ДЪБ - 96 ЛВ. с ДДС

ЛИМИТ ЗА ДОМАКИНСТВО-5 ПР.М3

БЛАНКИ ЗА ЗАЯВЛЕНИЯТА СЕ ПОЛУЧАВАТ НА ГИШЕ № 1, ЕТАЖ I-ВИ,  СЛЕД КОЕТО ПОПЪЛНЕНИ
СЕ ПОДАВАТ НА СЪЩОТО ГИШЕ. ЗАДЪЛЖИТЕЛНО ЗАПИСВАЙТЕ ТЕЛЕФОН ЗА ВРЪЗКА.
ЗАЯВЛЕНИЯТА СА 70 БР.