СЪОБЩЕНИЕ

ОТ 11.01.2024 г. -  ДО 30.04.2024 г. ЩЕ СЕ ПРИЕМАТ ЗАЯВЛЕНИЯТА ЗА ДЪРВА ЗА ОГРЕВ ЗА СЕЗОН 2024 Г./2025 Г. ПО СОЦИАЛНАТА ПРОГРАМА ЗА ВЪЗРАСТНИ ЛИЦА НАД 80 ГОДИНИ И ЛИЦА С ЕР ТЕЛК 50%-70%, 70%-90%,90% И НАД 90%.

ЗАЯВЛЕНИЯТА ЗАДЪЛЖИТЕЛНО ТРЯБВА ДА БЪДАТ ПОПЪЛНЕНИ ПО ВСИЧКИ ТОЧКИ И КЪМ ТЯХ ДА БЪДАТ ПРИЛОЖЕНИ ИЗИСКУЕМИТЕ ДОКУМЕНТИ.

 Заявленията се подават в деловодството на Община Пирдоп, етаж I, гише №1.

 ВАЖНО! НЕКОРЕКТНО ПОПЪЛНЕНО ЗАЯВЛЕНИЕ-ДЕКЛАРАЦИЯ /ПО ОБРАЗЕЦ/ НЕ СЕ РАЗГЛЕЖДА!