ОБЯВА

 ОТ 19.02.2024 г.  ДО 31.03.2024 г.
ЩЕ СЕ ПРИЕМАТ ЗАЯВЛЕНИЯТА ЗА ДОБИВ НА ДЪРВА ЗА ОГРЕВ.

ЗАЯВЛЕНИЯ ПОДАВАТ ЖИТЕЛИ НА ОБЩИНА ПИРДОП, ЗАПЛАТИЛИ ЗАДЪЛЖЕНИЯТА КЪМ ОБЩИНАТА НА АДРЕСА.
ДОБИВЪТ И ТРАНСПОРТЪТ НА ДЪРВАТА СЕ ИЗВЪРШВАТ СЪГЛАСНО ИЗИСКВАНИЯТА НА ЗГ.

 ЗАЯВЛЕНИЯТА СЕ ПОДАВАТ В ДЕЛОВОДСТВОТО НА ОБЩИНА ПИРДОП ЕТАЖ ПЪРВИ, ГИШЕ №1.