MO2

 НАЦИОНАЛЕН ИНИЦИАТИВЕН КОМИТЕТ
ЗА ЧЕСТВАНЕТО НА 110 ГОДИНИ ОТ БАЛКАНСКИТЕ ВОЙНИ (1912 - 1913 г.),

СЪЗДАДЕН С РЕШЕНИЕ НА МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ №739 ОТ 6 ОКТОМВРИ 2022 г.,
ПОД ПРЕДСЕДАТЕЛСТВОТО НА МИНИСТЪРА НА ОТБРАНАТА,


ОБЯВЯВА:

НАЦИОНАЛЕН УЧЕНИЧЕСКИ КОНКУРС
„НАСЛЕДНИК СЪМ НА..."
ПОСВЕТЕН НА 110-ГОДЙШНИНАТА ОТ БАЛКАНСКИТЕ ВОЙНИ

Националният ученически конкурс „Наследник съм на ..." е част от националните чествания на 110 години от Балканските войни и се организира от Министерството на отбраната и Централно военно окръжие, съвместно с Министерството на образованието и науката, регионалните управления на образованието и Съюза на ветераните от войните на България.

Обява и регламент (свали файл)