На вниманието на жителите на гр. Пирдоп, район Пирдоп.

"ВиК“ ЕООД гр. София Ви уведомява за възникнала авария (на ул. "Еленски", зона Ниска) на водопровод АЦ Ф80.
Предполагаемо време за отстраняване 19.07.2023 до 15:00 ч.