Информация за преценяване необходимостта от ОВОС на Инвестиционно предложение за "Преустройство на кравеферма в дърводелски цех" в УПИ X-2148,2196 (поземлени имоти с идентификатори 56407.500.2148 и 56407.500.3747, гр. Пирдоп) (свали файл)