УВЕДОМЛЕНИЕ
ЗА ИНВЕСТИЦИОННО ПРЕДЛОЖЕНИЕ

Относно: Изграждане на "Постоянен къмпинг с места за паркиране на каравани, преустройство и промяна на предназначението на съществуващите в имота сгради в обекти за настаняване, изграждане на обекти за спорт и рекреация" в поземлен имот с идентификатор 24164.501.610, кв. 51, с. Душанци, община Пирдоп (свали файл)