На 02.10.2023 г. от 11:00 ч. ще се проведе тренировка на Националната система за ранно предупреждение и оповестяване (НСРПО), в т.ч. Локалната автоматизирана система за оповестяване (ЛАСО) на "Аурубис България" АД.

По време на тренировката ще бъдат излъчени предварително записани аварийни сигнали и съобщения на живо.