УВЕДОМЛЕНИЕ
ЗА ИНВЕСТИЦИОННО ПРЕДЛОЖЕНИЕ

Относно: Изграждане на "Цех за производство на пелети" в УПИ XVI - 2073, кв. 137, по регулационния план на гр. Пирдоп, община Пирдоп, Софийска област. (свали файл)