300 250 1 tur

Във връзка с провеждането на изборите за общински съветници и за кметове на 29 октомври 2023 г., със Заповед №550/03.10.2023 г. на в.и.д. кмет на община Пирдоп инж. Мария Шентова, се определят следните секции за гласуване на избиратели с увредено зрение или със затруднения в придвижването:

I. Секции с номера:

23 55 00 001 - ул. „Георги Бенковски“ №24, град Пирдоп - МБАЛ Пирдоп

23 55 00 002 - ул. „Цар Освободител” №72, град Пирдоп - НУ „Тодор Влайков“

23 55 00 005 - ул. „Златьовица" №2, Град Пирдоп - ПГТХТ „ Никола Димов“

23 55 00 007 - ул. „Димитър Савов“ №41, гр. Пирдоп - СУ „Сава Савов“

23 55 00 008 - ул. „Стефан Стамболов“ №99, гр. Пирдоп - ПГМЕ

23 55 00 009 - ул. , Димитър Савов” №41, гр. Пирдоп - СУ „Сава Савов“

23 55 00 010 - ул. „Цар Освободител” №72, град Пирдоп - НУ „ Тодор Влайков“

II. Заявки за помощ в изборния ден от избиратели с увредено зрение или със затруднения в придвижването ще се приемат в общинска администрация на телефони:

07181/52-42, 07181/57-01 и 0886073775 - дежурен 06А, както следва:

  • всеки работен ден от 8.00 часа до 17.00 часа;
  • на 28 октомври 2023 г. от 10.00 часа до 16.00 часа;
  • деня на изборите - 29 октомври 2023 г. от 7.00 часа до 18.00 часа.