УВЕДОМЛЕНИЕ
ЗА ИНВЕСТИЦИОННО ПРЕДЛОЖЕНИЕ

Относно: Рехабилитация и реконструкция на общински пътища на територията на община Пирдоп. (свали файл)