Констативен протокол от извършена проверка в община Пирдоп за спазване разпоредбите на чл. 92 и чл. 99а от Закона за гражданската регистрация за извършените адресни регистрации, във връзка с писмо с изх. №03.11-10/19.10.2023 г. от акад. Николай Денков - министър-председател на Република България (свали файл)