Община Пирдоп уведомява, че на основание чл. 26, ал. 3 и ал. 4 от Закона за нормативните актове, всички заинтересовани лица могат в 30-дневен срок, считано от 23.12.2023 г. да депозират предложения и становища по настоящията Програма за енергийна ефективност на община Пирдоп 2024 г. - 2028 г.

22.12.2023 г. - Докладна записка от Ангел Геров - Кмет на община Пирдоп, относно: Приемане на Програма за енергийна ефективност на община Пирдоп 2024 г. - 2028 г. (свали файл)

Програма за енергийна ефективност на община Пирдоп 2024 г. - 2028 г. (свали файл)