ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПРЕЦЕНЯВАНЕ НА НЕОБХОДИМОСТТА ОТ ИЗВЪРШВАНЕ НА ОВОС

ЗА ИНВЕСТИЦИОННО ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА „РЕГИОНАЛНИ ПРЕДИНВЕСТИЦИОННИ ПРОУЧВАНИЯ /РПИП/ ЗА ОБОСОБЕНИТЕ ТЕРИТОРИИ, ОБСЛУЖВАНИ ОТ НОВОКОНСОЛИДИРАНИ ВиК ОПЕРАТОРИ В ШЕСТ ОБОСОБЕНИ ПОЗИЦИИ: ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ 4: РПИП ЗА „ВОДОСНАБДЯВАНЕ И КАНАЛИЗАЦИЯ“ ЕООД, СОФИЯ“ (свали файл)