Съветът на децата е консултативен орган към председателя на Държавна агенция за закрила на детето и от 2003 година работи в изпълнение на основните принципи на Конвенцията на ООН за правата на детето и Закона за закрила на детето. Мнението на членовете на Съвета на децата се взима при разработването и реализирането на политики и програми за закрилата и развитието на децата; обсъждането на предложения до държавни институции и местни власти за развитие на образованието, детското здравеопазване, културните интереси и свободното време на децата; популяризиране на правата на децата и по всички други въпроси в интерес за децата.

Община Пирдоп набира кандидати за членове на Съвета на децата до 24.05.2024 г. в Общинска администрация Пирдоп, Център за информация и услуги и на email: Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите..

Документите съдържат формуляр за кандидатстване и мотивационно писмо по образец.

В срок до 30.05.2024 г. комисия, назначена със Заповед на Кмета на община Пирдоп, ще разгледа постъпилите кандидатури и ще извърши подбор за членове на Съвета на децата.
За членове на Съвета на децата могат да бъдат предлагани кандидатури на деца на възраст от 13 г. до 16 г., избрани в съответствие с Процедурата за избор.  Кандидатите трябва да отговарят на следните критерии:
– Активност;
– Креативност;
– Толерантност;
– Ангажираност към обща кауза;
– Умение за водене на преговори и участие в групови дискусии;
– Ориентираност към резултати;
– Организаторски умения;
– Доказани умения да работи, мотивира и обединява децата от областта;
– Умение за изказване на позиция от името на другите деца от областта;
– Възможност за пътуване без придружител (не се отнася за деца от уязвими групи, които имат нужда от подкрепа).

Относно избора на деца бежанци да бъдат взети под внимание следните изисквания:
– Детето да е получило международна закрила;
– Детето трябва да владее достатъчно добре български език, за да може да общува с всички членове на Съвета.

Приложения:
1. Формуляр за кандидатстване;
2. Мотивационно писмо;
3. Процедура за избор на членове на Съвета на децата.