УВАЖАЕМИ СЪГРАЖДАНИ,
 
Уведомяваме ви, че Регионалното депо за твърди битови отпадъци няма да работи през почивния ден на 06.05.2024 г.
Сметосъбирането и сметоизвозването в 1-ви район на гр. Пирдоп ще бъде извършено в събота - 04.05.2024 г.