В изпълнение на заложените дейности по проект № 033МР/13.09.2023 г. „Намаляване на емисиите на парникови газове с внедряване на системи за контрол и управление на микроклимата и разхода ел. енергия в общински сгради“ по Програма „Микропроекти за климата“ на Национален доверителен екофонд, Община Пирдоп организира семинар посветен на Деня за борба с климатичните промени и намаляването на емисиите от парниковите газове.

Целта на семинара е осведоменост на населението за изменението на климата и последствията, както и моментното състояние на климатичните условия и качеството на атмосферния въздух в града.

Събитието ще се проведе на 29.04.2024 г. от 13:00 ч. в Ритуалната зала на Община Пирдоп.

.