Годишните технически прегледи на земеделска и горска техника ще се проведат на 30.05.2024 г. от 09.30 до 12.00 ч. пред сградата на Община Пирдоп. Собствениците следва да се явят с техниката си (вкл. собственици на нерегистрирани и новозакупени машини).

На неявилите се собственици ще бъдат издадени заповеди за спиране от движение на техниката, а при установяване ползването на техниката, актове за административни нарушения съгласно изискванията на Закона за регистрация и контрол на земеделската и горската техника.