На 28.05.2024 г. от 17.00 ч в лекторията на читалище "Напредък 1869" град Пирдоп, Ви каня на среща-дискусия на Постоянната комисия по здравеопазване, социална политика, образование и вероизповедания с личните лекари от община Пирдоп, Директора на МБАЛ- Пирдоп, Управителя на „Медицински център I – Пиpдоп” ЕООД и Управителя на Бърза помощ - Пирдоп за обсъждане на актуални проблеми в сферата на здравеопазването.

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ПК ЗСПОВ
СИМЕОН СИМЕОНОВ