Уважаеми съграждани,
 
Уведомяваме Ви, че при наличие на строителни и зелени градински отпадъци (клони, храсти, трева и др.) в кофите за битов отпадък, същите няма да бъдат обслужвани от служителите по сметосъбиране на Община Пирдоп.
 
Зелените градински отпадъци се изхвърлят в обозначените със стикер кафяви контейнери.