ОБЩИНА ПИРДОП

Кани жителите на гр. Пирдоп и с. Душанци

НА ТЪРЖЕСТВЕНА СЕСИЯ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ПИРДОП
И ПОЛАГАНЕ НА КЛЕТВА ОТ НОВОИЗБРАНИТЕ КМЕТОВЕ И СЪВЕТНИЦИ

 

Във връзка със Заповед №ОА-317/08.11.2019 г. на Областния управител на Софийска област, на основание чл.32, ал.1 от Закона за администрацията, чл.23, ал.1 и ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, и Решения №059-МИ/29.10.2019 г.; №072-МИ/03.11.2019 г.; №073/03.11.2019 г. на Общинска избирателна комисия - Пирдоп, Областният управител на Софийска област свиква заседание на новоизбрания Общински съвет - Пирдоп.

Тържествената сесия ще се проведе на 14.11.2019 г. от 12.00 ч. в Ритуалната зала на община Пирдоп при следния дневен ред:

1. Полагане на клетва, по реда на чл.32, ал.1 от ЗМСМА, от новоизбраните кметове и общински съветници.

2. Избор на председател на Общински съвет - Пирдоп.