ОБЯВА
до заинтересованите лица и общественост

 На основание чл. 4, ал. 2 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка
на въздействието върху околната среда (Наредба за ОВОС, ДВ, бр. 25/2003 г., изм. и доп.)

 Община Пирдоп, гр. Пирдоп, Софийска област, пл. „Тодор Влайков" №2
Тел.: 07181/5242, Факс:07181/5701,
e-mail: Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.

СЪОБЩАВА
на засегнатото население, че има инвестиционно предложение за:
„Закриване и рекултивация на депо за твърди битови отпадъци в землището на гр. Пирдоп с ЕКАТТЕ 56407, Община Пирдоп"

Информация по чл. 4, ал. 3 от Наредбата за ОВОС е достъпна в сградата на Община Пирдоп, ет.2 стая №5.
Писмени становища и мнения се приемат в РИОСВ, гр. София - 1618, бул. "Цар Борис ІІІ" №136, ет. 10, e-mail: Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.