nsorbОт Националното сдружение на общините в Република България съобщават, че на 13 януари (понеделник), във връзка с планираните протестни действия на превозвачите на територията на страната, в редица общини и прилежащите към тях населени места ще бъде преустановен общественият превоз на пътници. Община Пирдоп не е сред засегнатите населени места.

По информация от Конфедерацията на автобусните превозвачи и Камарата на автобусните превозвачи, които са изпратили писма до НСОРБ, се планира протестните действия да продължат до поемането на ангажименти с конкретни срокове и предприемане на конкретни стъпки от страна на правителството за решаването на поставените от транспортните фирми проблеми.

На официалния сайт на НСОРБ е публикуван списък със засегнатите от протеста общини и населени места. Създадена е организация за своевременно актуализиране на постъпила информация за други засегнати общини и селища.