Заповеди на министъра на земеделието, храните и горите във връзка с усложнената епизоотична обстановка в страната по отношение на особено опасната заразна болест - Африканска чума по свинете

Заповед РД 48-3/06.01.2020 г.

Указания, утвърдени със Заповед РД 48-3/06.01.2020 г.

Заповед РД 48-7/07.01.2020 г.