Във връзка с наблюдаваното снижение на заболяемостта от остри респираторни заболявания и грип през последната 6-та седмица, се отменят всички предприети противоепидемични мерки в условията на грипна епидемия, считано от 11.02.2020 г.

Източник: РЗИ-Софийска област