От РУ-Пирдоп уведомяват, че във връзка с идентифициране на проблеми на населението и проблеми на местната сигурност в малките и отдалечени населени места на територията, обслужвана от РУ-Пирдоп, началник РУ ще осъществява прием на граждани през месец февруари 2020 г., както следва:

  • Село Душанци - 26.02.2020 г. от 10:00 ч. до 11:00 ч. в сградата на кметството.