Актуализирана Заповед, издадена от Кирил Ананиев - Министър на здравеопазването.