Във връзка с разпространението на COVID-19 министърът на здравеопазването издаде следната заповед.