УВАЖАЕМИ ЖИТЕЛИ НА ПИРДОП И ДУШАНЦИ,

Във връзка с въведеното извънредно положение в страната, свързано с разпространението на коронавирус COVID-19, ви уведомяваме, че Община Пирдоп създава организация за подпомагане на самотно живеещи, трудноподвижни и възрастни хора без близки, които са в невъзможност да посрещнат нуждите си от първа необходимост. Служители на социалния патронаж и ОбА-Пирдоп ще доставят лекарства, хранителни продукти и стоки от първа необходимост по заявка и с финансови средства на лицата, които желаят да ползват услугата.

Услугата ще се предоставя само на:

  • самотно живеещи възрастни лица;
  • трудноподвижни лица без близки;
  • лица, поставени под домашна карантина;
  • лица в невъзможност да си набавят лекарства и продукти от първа необходимост.

    Заявки ще се приемат всеки ден от 09.00 ч. до 13.00 ч. часа на следните телефони: 07181/52 42; 0882 82 50 79; 0885 89 92 75; 0885 91 73 97.

    Призоваваме заявки да се подават само от хора, които отговарят реално на критериите. Община Пирдоп прави необходимото, за да се погрижи за най-уязвимите наши съграждани, които не могат да разчитат на друг в тази кризисна ситуация. Всеки случай ще се разглежда индивидуално, с цел справедливо разпределяне на социалната услуга.