На 26.03.2020 г. от 15.30 ч. в зала „Лектория“ на НЧ „Напредък 1869” гр. Пирдоп ще се проведе редовно заседание на Общински съвет - Пирдоп.

Дневен ред

Материали за заседание на ОбС-Пирдоп - 26.03.2020 г.