Заповед на министъра на здравеопазването Кирил Ананиев, във връзка с усложняващата се епидемиологична обстановка.