MZ logoЗаповед №РД-01-144/22.03.2020 г. на министъра на здравеопазването, относно допълнение на предходни заповеди.