MZ logo Заповед №РД-01-224/16.04.2020 г. на министъра на здравеопазването, относно въвеждане на противоепидемиологични мерки на територията на София-град, считано от 17.04.2020 г. до второ нареждане.