На 25.06.2020 г. от 17.30 ч. в залата НЧ „Светлина 1910” - с. Душанци, ще се проведе редовно заседание на Общински съвет - Пирдоп.

Дневен ред и заседания на постоянните комисии

Материали за заседание на ОбС-Пирдоп - 25.06.2020 г.